Nedinsco

Deze nieuwbouw kenmerkt zich door een geheel prefab betonnen uitvoering. De draagconstructie, vloeren en geveldelen zijn allen gerealiseerd in prefab beton. In het gebouw bevinden zich kantoren, laboratoria, testruimtes en productieruimtes.

Opdrachtgever
Nedinsco BV

Adres
Jan van Riebeeckweg 5 Venlo

Telefoon
077 355 87 77

Contactpersoon
De heer G.A. in ’t Veld

Soort werk
Nieuwbouw bedrijfsruimtes en kantoren in prefabbeton

Omvang
8.800 m²

Oplevering
December 2009