Dierenbescherming

Duurzaam project midden in de natuur.

Het nieuwe Dierenbeschermingscentrum wordt inclusief een ecologisch park gerealiseerd op een terrein van bijna 2 hectare. In het centrum komen diensten en activiteiten op het gebied van dierennoodhulp en dierenwelzijn samen. Denk aan opvang, gezondheid en gedrag, hulpverlening, educatie en voorlichting. De drie dierenasielen in Zuid- en Midden-Limburg sluiten aan. Dit betekent een verbetering voor het dierenwelzijn en de bedrijfsvoering en een grote kostenbesparing