Bouwen voor de Food Industry

Bouwkundige oplossingen voor uw HACCP Certificering.

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: Gevarenanalyse en kritieke controlepunten.